De beheerraad bestaat uit 13 personen die juridisch verantwoordelijk zijn. Deze raad houdt toezicht op de werking van het dagelijks bestuur. Ze nemen deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur en vergaderen apart indien hiertoe de noodzaak bestaat.

Tom Gevers

Co-voorzitter

Sven Bos

Co-voorzitter

Vic Smets

Erevoorzitter

Ronny Peeters

Erevoorzitter

Def Claessen

Beheerder

Gert Cuypers

Penningmeester

Rob Van Reusel

Beheerder-Secretaris

Herman Van Peer

Beheerder

Vic Vanherck

Beheerder

Ann Segers

Beheerder

Frans Van Deuren

Beheerder

Chris Sterckx

Beheerder

Peter Boonen

Beheerder

Raf Mijnendonckx

Beheerder - Gerechtigd Correspondent