Onstaan KBSK Retie

Sinds 2013 was er tussen K. Retie S.K. en KSK Branddonk al een samenwerking bij de jeugdelftallen. K. Retie S.K. behaalde het provinciale label in het jeugdvoetbal en zo speelden de jeugdploegen vanaf U6 tot U21 samen onder jeugdvoetbal Retie. Omdat de eisen vanwege de KBVB steeds strenger werden om het provinciale label te behalen en omdat het in de toekomst steeds moeilijker zou worden voor beide clubs om het niveau te behouden werden er eind 2017 verkennende gesprekken opgestart om een samengaan te organiseren van K. Retie S.K. en KSK Branddonk. Tom Gevers en Rob Van Reusel voerden de gesprekken namens K. Retie S.K. en Sven Bos en Ronny Peeters voerden de gesprekken voor KSK Branddonk. Er werd beslist dat de clubkleuren rood, geel en zwart zouden worden. Het roodgele gestreepte wapenschild van Retie vormt de basis voor de truitjes. In het nieuwe clublogo is er ook een verwijzing naar de Lindeboom. (het symbool van ons dorp der 7 Nethen).

Het doel van het samengaan is het samenbrengen van “The Best of both worlds”. De club zal financieel een betere basis krijgen en het is de bedoeling om de Retiese jeugd in eigen dorp de kans te geven om op een hoger niveau te kunnen spelen en een betere doorstroming te krijgen naar het eerste elftal.

De nieuwe club zal spelen met het stamnummer 2673 en zal vanaf het seizoen 2019-2020 aantreden in 2de Provinciale. Bart Anné en Benny Bax vormen het eerste trainersduo van de nieuwe club.