Aanspreekpersoon Integriteit

Wat ?

Een aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Waarom ?

We zien het als voetbalclub onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

Taken van de CLUB-API

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsbevinding te doen.

De taken van de API zijn :

Aanspreekpunt en eerste opvang

Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

Preventieactiviteiten en ondersteuning

 

Hieronder stelt onze club-API Steven zichzelf even voor.

Ik ben Steven Conderaerts, papa van 2 voetballers (U15 en U17) die aangesloten zijn bij de beste club van de noorderkempen, KBSK Retie. Binnen onze club heb ik de functie van API (aanspreekpersoon integriteit).  Ook ben ik actief als voorzitter van onze ouderraad.

Wat betekent dit voor jullie?

Ik ben het eerste aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over pesten, discriminatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen spelers onderling maar ook alle andere mogelijke contacten. Belangrijk om weten is wel dat op vlaamse niveau, 2 gevallen op 3 gaat over onderlinge contacten tussen spelers.

Discretie/geheimhouding is verzekerd. De melder kan beslissen in welke mate de aangeleverde informatie doorgegeven wordt aan andere instanties. Dit kan gaan naar de API van de sportfederatie tot en met politie of slachtofferhulp.

Waarom richten we deze functie in?

Het is belangrijk dat iedereen incidenten kan melden en er nadien ook een opvolging komt van de gemelde gevallen. Als club-API luister ik naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem/haar door wanneer nodig of verleen advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder me inhoudelijk in de zaak te verdiepen of op verder onderzoek uit te gaan.

Verder formuleer ik als club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen onze club en help de club bij het invoeren van deze voorstellen.

Indien je dus melding wenst te maken over pesten, discriminatie en of seksueel grensoverschrijdend gedrag, contacteer me dan gerust en in alle vertrouwelijkheid bespreken we je melding.

Hierbij alvast mijn contactgegevens :

Steven Conderaerts

GSM 0478.98.66.14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.