Footpass Audit afgerond

Clubs die willen deelnemen aan de provinciale jeugdcompetities moeten op regelmatige basis een onafhankelijke audit laten uitvoeren.

KBSK Retie heeft op dit moment nog steeds het 2-sterrenlabel wat ons toelaat om Provinciaal Jeugdvoetbal aan te bieden. … hoopt in januari 2022 op de proclamatie een verlenging te bekomen van het 2-sterrenlabel van 2022 tem 2024.

KBSK Retie liet in het verleden reeds een Foot Pass audit uitvoeren, o.a. in 2015 (2 sterren label behaald geldig van 2016 tem 2018) en in 2018 (2 sterren label behaald geldig van 2019 tem 2021). Heel concreet hebben wij nu deelgenomen aan de audit van november tem december 2021 om een erkenning te krijgen van 2022 tem 2024. De volgende audit vindt dan weer plaats in 2024.

Over Double Pass

 Double pass heeft de ambitie om, samen met Voetbal Vlaanderen, de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren. Hoe? Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart. Op basis van deze audits gebeurt de competitie-indeling in samenwerking met Voetbal Vlaanderen. Het Double Pass Model kan je hieronder terugvinden :

Waarom neemt KBSK Retie deel aan de Foot Pass audit ?

Wij nemen deel aan Foot Pass omdat:

 • Onze club KBSK Retie de kaart van de jeugd wil trekken.
 • Onze club een kwaliteitsvolle jeugdopleiding wil aanbieden aan jullie zoon of dochter.
 • Onze club de ambitie heeft om een vooraanstaande club in de regio te worden inzake jeugdopleiding.
 • Onze club samen met het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvol aanbod inzake sportbeoefening in onze gemeente.
 • Onze club engageert zich om volop aan de slag te gaan met de actiepunten die door Foot Pass zullen worden geformuleerd, om zodoende onze jeugdopleiding duidelijk te verbeteren.
 • Het label geeft toegang tot extra subsidiekanaal van Voetbal Vlaanderen.
 • Onze club hopelijk het provinciaal label behaald zodat we de mogelijkheid hebben om iedere speler op zijn niveau (gewestelijk of provinciaal) te laten groeien. Onze Club KBSK Retie engageert zich dan ook om de komende 3 seizoenen (2022 – 2024) weer aan de slag te gaan met de actiepunten die door Foot Pass zullen worden geformuleerd, om zodoende onze jeugdopleiding (én dus de opleiding van uw zoon of dochter) waar mogelijk te verbeteren !

Wat zijn de doelstellingen van Foot Pass ?

Foot Pass is een project van Double Pass, het stimuleert en ondersteunt clubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de clubs die daar ook effectief in slagen. Foot Pass is reeds sinds 2003 actief om jeugdopleidingen in binnen- en buitenland te ondersteunen en te certificeren. (label toekennen) Duizenden spelertjes kunnen nu genieten van een betere jeugdopleiding door het kwalitatief advies van Foot Pass.

Stimuleren en erkennen

Foot Pass kent kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. De sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club. Clubs die investeren in een betere jeugdopleiding zijn herkenbaar via het Foot Pass-label.

Informeren en ondersteunen

Foot Pass ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie/audit met

aandacht voor zowel sporttechnische als management gerelateerde aspecten. Op basis van deze analyse formuleren ze specifieke adviezen op maat van de club.

De audit Foot Pass

Een audit is een doorlichting naar de kwaliteit van zowel de sportieve als extra sportieve werking van onze jeugdopleiding om hierna concreet advies te

ontvangen (rapport) om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren.

Dit zal gebeuren in 3 fasen :

 1. Voorbereiding van de audit: club dient dossier samen te stellen met alle informatie omtrent onze club- en jeugdwerking.
 1. Bezoek van een Foot Pass-auditor op onze club waarbij er interviews zullen afgenomen worden van :
 • Clubbestuur
 • Sportief Manager – TVJO
 • Coördinatoren
 • Trainers
 • Spelers

Via een online enquête worden ook ouders, trainers, afgevaardigden, bestuursleden en jeugdverantwoordelijke bevraagd over hun beleving van

de jeugdopleiding binnen onze Club KBSK Retie. De auditor zal ook trainingen en wedstrijden bekijken en observeren.

 1. Resultaat: rapport met concrete adviezen en score formulier,kwaliteitslabel, toevoeging aan online-catalogus, ...

Foot Pass bekijkt 16 dimensies van de werking van de jeugdopleiding bij KBSK Retie :

 1. Staf
 2. Accommodatie
 3. Strategie
 4. Organisatie
 5. People & Communicatie
 6. Operationeel Management
 7. Voetbalvisie
 8. Voetbalopleiding : team
 9. Voetbalopleiding : Individu
 10. Praktijkvertaling
 11. Voetbalopleiding : keepers
 12. Gezondheid en prestatieverbetering
 13. Talent Identificatie en rekrutering
 14. Spelersondersteuning
 15. Data Analyse
 16. Transitie naar de 1ste ploeg

 

Foot Pass Audit Verantwoordelijke
Davy Van Dooren
KBSK Retie