Heropstart jeugdtrainingen

Vorige week hadden we als KBSK Retie beslist om de trainingen per direct tijdelijk op te schorten en dat was voor de meeste ouders een verrassing. Op dat moment was dit een bewuste keuze omdat de gezondheid en het welzijn van alle voetballende leden en de sportieve staf van onze club altijd voorop staat en wij de geldende regels willen volgen.

We moeten echter vaststellen dat een heldere communicatie in dit land moeilijk is met dikwijls tegenstrijdige berichtgeving in pers of sociale media.
Vrijdag werden dan weer plots strengere regels aangekondigd bij de -12 jarigen en een versoepeling van de regels omtrent de naschoolse activiteiten voor de +12 jarigen. het standpunt van Voetbal Vlaanderen voor trainingen en wedstrijden werd vernieuwd, net als het sportprotocol van Sport Vlaanderen : Tijd dus om in dit “kluwen” klare wijn te schenken.


2. Concrete richtlijnen :
2.1 Algemene randvoorwaarden die geldig zijn voor iedereen :

• Voor alle duidelijkheid : zowel de trainer als de spelers moeten voor zichzelf inschatten of zij het zien zitten om binnen het kader dat wij vanuit de sportieve cel jeugd KBSK Retie nu creëren nog willen verder trainen. M.a.w. deelname aan de trainingen wordt niet verplicht – maar als je beslist om deel te nemen, dan verwachten we wel je engagement om maximaal aanwezig te zijn en om de communicatie met de trainer optimaal te houden.
• Iedere jongere tot en met 18 jaar mag nog slechts 1 hobby uitvoeren (dus ofwel voetbal, ofwel atletiek, ofwel volleybal, ofwel de chiro of scouts, ofwel….). Concreet betekent dit dat de trainer aan iedere speler zal vragen (en ook bijhouden en registeren) of hij zich engageert om zich te voegen bij de “voetbalbubbel” van zijn of haar ploeg.
• Het aantal deelnemers (exclusief de trainer) wordt beperkt tot maximaal 10 spelers per bubbel.
• Buiten zijn meerdere, strikt van elkaar gescheiden, bubbels met aparte begeleiding mogelijk. Dus wanneer er 2 trainers zijn per ploeg, mag je gaan tot 2 bubbel van bvb. 8 spelers per bubbel. Indien er slechts 1 trainer is, dan zal je slechts 10 spelers kunnen trainen en kan je misschien werken met een beurtrol zodat elke speler minimaal 1 keer per week kan trainen.

• Deze spelersbubbel mag niet in contact komen met een andere spelersbubbel. Dit wil concreet zeggen dat de “onderlinge wedstrijden” tussen bvb. U8A en U8B niet meer mogelijk zijn.
• Je mag ook niet meer schuiven tussen de bubbels. Dit wil concreet zeggen – als je in een ploeg met 2 bubbels zit, dan blijven dit ook de bubbels tot het einde van het seizoen.
• De kantine en kleedkamers blijven verboden.
• De mondmaskerplicht (zowel bij spelers en trainers) bij het van- en naar de training toe gaan blijven van kracht : je zet pas het mondmasker af op het trainingsveld en je behoudt een veilige afstand van 1,5 m tussen elkaar.
• Ook ouders dragen bij het afzetten en ophalen een mondmasker en respecteren een veilige afstand van 1,5 m tussen elkaar.
• Ouders worden NIET meer toegestaan op de trainingen (ook niet meer voor de U6).


2.2 Voor de U6 tem U13 :
• Vanaf maandag 01 februari 2021 geldt de bovenstaande regeling (bubbels tot max. 10 spelers). En dit betekent dan ook concreet dat wij groen licht geven om de trainingen terug aan te vatten en dit tot het einde van het seizoen (*) rekening houdende met de hierboven vermelde algemene randvoorwaarden.
• De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de eigen bubbel blijvend worden gespeeld.
• De jeugdcompetities worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen voor onbepaalde tijd. We zullen hier moeten afwachten of deze dit seizoen überhaupt nog zullen heropgestart worden.
• Jeugdtornooien en sportkampen met Pasen en in de maand mei worden ook definitief geschrapt door onze club.
• Vriendschappelijke wedstrijden (**) buiten de club worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen.

(*) Wanneer er toch een 3de Corona golf zou opduiken – en de overheid of Voetbal Vlaanderen zou beslissen om de trainingen hetzij terug te verbieden of terug te schroeven tot de bubbels van 4, dan zullen de trainingen terug on hold gezet worden voor onbepaalde tijd of mogelijk zelfs definitief stopgezet worden indien de jeugdcompetities dan ook definitief zouden geschrapt worden.
(**) Het is niet omdat we definitief onze deelname bij de jeugdtornooien en sportkampen schrappen, we niets meer zouden kunnen doen wanneer de cijfers nu op miraculeuze wijze toch spectaculair zouden dalen in de komende maanden. Daarom houden we nog een slag om de arm met de “vriendenwedstrijden” – en zouden we bvb. een soort van interclub oefenwedstrijdweekend kunnen organiseren met bvb. KFC Arendonk zoals we dit in augustus 2020 gedaan hebben.

2.3 Voor de U15 tem U17 :
• Vanaf maandag 01 februari 2021 geldt de bovenstaande regeling (bubbels tot max. 10 spelers). En dit betekent dan ook concreet dat wij groen licht geven om de trainingen terug aan te vatten en dit tot het einde van het seizoen (*) rekening houdende met de hierboven vermelde algemene randvoorwaarden.
• Je mag enkel de wedstrijdformat 5v5 toepassen op training binnen de eigen bubbel.
• De jeugdcompetities worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen voor onbepaalde tijd. We zullen hier moeten afwachten of deze dit seizoen überhaupt nog zullen heropgestart worden.
• Jeugdtornooien en sportkampen met Pasen en in de maand mei worden ook definitief geschrapt door onze club.
• Vriendschappelijke wedstrijden (**) buiten de club worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen.


2.4 Voor de U21 :
• Hier is de situatie licht gewijzigd : de algemene regels zoals ze gelden in de maatschappij, zijn ook van toepassing op voetbalsport. Je respecteert te allen tijde het samenscholingsverbod, dus maximum 4 spelers kunnen samen sporten (exclusief de trainer) en je moet hierbij steeds 1.5m afstand houden.
Dus concreet : als je een ploeg hebt van 20 spelers, dan mag je werken in 5 bubbels van max. 4 spelers per bubbel waarbij elke speler op 1,5 m blijft in deze bubbel. Deze 5 bubbels mogen niet met elkaar in contact komen en de trainer moet centraal staan (en mag dus géén verbindende factor vormen tussen deze bubbels) tussen deze 5 bubbels waarbij hij altijd op 1,5 m blijft van elke bubbel.
Er wordt hierbij geen onderscheid meer gemaakt tussen georganiseerd (in clubverband) en niet-georganiseerd (particulier) verband.
• De jeugdcompetities worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen voor onbepaalde tijd. We zullen hier moeten afwachten of deze dit seizoen überhaupt nog zullen heropgestart worden.
• Jeugdtornooien en sportkampen met Pasen en in de maand mei worden ook definitief geschrapt door onze club.
• Vriendschappelijke wedstrijden (**) buiten de club worden momenteel “on hold” gezet door Voetbal Vlaanderen.


Dinsdag 2 februari 2021
Sportief Manager (TVJO) KBSK Retie       Voorzitter KBSK Retie
Davy Van Dooren                                             Tom Gevers