Protocol KBSK Retie

 1. Algemeen :
 • Onderstaand protocol geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2020 - 2021. We baseren ons op huidige geldende (code oranje vanaf 14/10/2020) leidraad sport en corona van Sport Vlaanderen.
 • Personen die zich niet goed voelen (bvb. verkoudheid, hoesten) en COVID-19 symptomen vertonen (koorts, grieperig gevoel, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid), mogen het complex van KBSK Retie niet betreden.
 • Een mondmasker is verplicht voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar op het ganse complex (d.w.z. voor de spelers is dit vanaf U13), ook naast het veld met respect voor de afstandsregels.
 • Bij het betreden van het sportcomplex (ter hoogte van de inkom) is het verplicht om steeds de handen te ontsmetten dmv de beschikbare handdispensers.
 • Ontsmet regelmatig de handen.
 • Na gebruik van de sanitaire installaties steeds handen wassen. Hier zijn vloeibare zeep en papieren handdoeken beschikbaar.
 • Er mogen maximaal 400 toeschouwers buiten en 200 toeschouwers binnen in de kantine de wedstrijden bijwonen (maar deze 2 groepen mogen elkaar in aantal niet gaan mengen).
 1. Spelers, trainers, afgevaardigden en scheidsrechters :
 • Het mondmasker mag af voor spelers en scheidsrechters tijdens de wedstrijd. Voor de trainer en afgevaardigde én de bankzitters in de neutrale zone geldt dat het mondmasker af mag op voorwaarde dat zij een onderlinge afstand van minimaal 1,5 m bewaren !
 • Tijdens de wedstijd moeten trainers, afgevaardigden en reservespelers de afstandsregels respecteren.
 • De wedstrijdbladen moeten voor aanvang van de wedstrijden correct en volledig zijn ingevuld en kunnen gebruikt worden voor eventuele contact tracing.
 • Wanneer de spelers, trainers, afgevaardigden en toeschouwers na de wedstrijd of training opnieuw richting de kantine of parking trekken dient het mondmasker verplicht gedragen te worden.
 • Specifieke bepalingen vanaf 01/10/2020 :
 1. Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen (spelers/speelsters/staff…) een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten worden geplaatst.
 1. Als een speler positief test op Covid-19 mag hij niet meer trainen en niet meer spelen en gaat de speler in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.

iii. Als een speler door de school(arts) of huisdokter in quarantaine is geplaatst moet hij effectief 7 dagen in quarantaine blijven en in deze tijd mag de speler niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.

 1. Besmette spelers / speelsters opstellen is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.
 1. Veldvoetbal: bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld. Dit uitstel geldt eveneens voor besmetting/quarantaine van de eerste keeper en tegelijkertijd de reservekeeper. Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
 1. Tot 48u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken bij het verantwoordelijk competitiesecretariaat. Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…). Na ontvangst van deze documenten bij de GC (dewelke deze op zijn beurt zal bezorgen aan het competitiesecretariaat) wordt de wedstrijd uitgesteld. Uw privacy wordt gegarandeerd.

vii. Bij latere vaststellingen (korter dan 48u voor de aanvang van de wedstijd) dien je het verantwoordelijk competitiesecretariaat te verwittigen. Daarnaast dien je de GC van de tegenstander telefonisch en per mail te contacteren dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Binnen de 24u dient u de vereiste documenten als

bewijs aan te leveren aan de GC die deze info op zijn beurt dient over te maken aan het competitiesecretariaat !

viii. Wat de terugkeer van vakantie betreft:

 • Het zal vanaf 01 oktober sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Vragen over contactopvolging?

 1. Gebruik douches en kleedkamers :
 • INSTROOM :
 1. Locatie Vossekot : je betreedt de kleedkamers langs de voorzijde.
 2. Locatie Groenedijk : je betreedt de kleedkamers langs de linkerzijkant.
 • Vanaf woensdag 14 oktober is de code oranje van kracht voor de sportsector wat concreet betekent dat alle douches en kleedkamers

verplicht gesloten moeten worden – en dit zowel bij trainingen als wedstrijden.

 • De enige uitzondering hierop is dat bij thuiswedstrijden enkel de KBSK Retie ploegen zich na de wedstrijd om hygiënische en gezondheidsredenen

toch mogen omkleden maar waarbij de capaciteit van de kleedkamers is beperkt zodat iedere speler op 1,5 m van elkaar kan zitten. (het maximaal aantal toegelaten spelers per kleedkamer zal op de deur aangegeven zijn).

• UITSTROOM :

 1. Locatie Vossekot : je verlaat de kleedkamers langs de achterzijde.
 2. Locatie Groenedijk : je verlaat de kleedkamers langs de achterzijde.
 1. Kantine :

• INSTROOM :

 1. Locatie Vossekot : je betreedt de kantine langs de voorzijde (de trap vanuit de kleedkamers wordt afgesloten) via de buitentrap.
 1. Locatie Groenedijk : je betreedt de kantine langs de voorzijde.

• Registratie is verplicht en deze gegevens worden 14 dagen bewaard voor mogelijke contact tracing. Daarna worden de gegevens vernietigd.

• Bij het betreden van de kantine is het verplicht om steeds de handen te ontsmetten door middel van de handdispensers aan de ingang.

• Een maximum van 4 personen per (staan)tafel is toegelaten met

uitzondering van :

 1. alle leden van het zelfde gezin die onder 1 dak wonen die wel aan 1 tafel mogen zitten.
 2. de spelers van 1 ploeg (= ploegbubbel).

• Zittend consumeren is verplicht, consumeren aan de toog of rechtstaand aan een (staan)tafel is niet toegestaan (zittend op een kruk aan een staantafel is wel toegelaten) !

• Enkel aan tafel mag het mondmasker worden afgedaan. Voor alle andere verplaatsingen in de kantine (o.a. naar toiletten of jetons gaan kopen) is een mondmasker verplicht !

• Tafels en stoelen zijn geschikt volgens de geldende afstandsregels en mogen niet verplaatst worden !

• Tafels worden na gebruik telkens ontsmet door onze vrijwilligers. • Indien drank aangeboden wordt buiten op terrastafels gelden dezelfde

regels als hierboven toegelicht ! • De maximale capaciteit van onze kantine is beperkt tot 200 personen.

• UITSTROOM :

 1. Locatie Vossekot : je verlaat de kantine langs de achterzijde (de trap vanuit de kleedkamers wordt afgesloten) via de achter trap.
 1. Locatie Groenedijk : je verlaat de kantine langs de achterkant (langs de toog).

Sportief Manager (TVJO)                  Voorzitter KBSK Retie        

Davy Van Dooren                            Tom Gevers